waar klanten graag terugkomen

  HOME AUTOVERHUUR CARWASH GARAGE CARROSSERIE TWEEDEHANDS CONTACT  

  PERSONENWAGENS
 

modellen

 

prijslijst

 

opties

  BESTELWAGENS
 

modellen

 

prijslijst

 

opties

  RESERVEREN
  VRAGEN
  TIPS
  BEPALINGEN
 
 
VAG NV

Steenweg op Gierle 228
2300 Turnhout
014/41 87 77  -  014/41 58 53
info@vagnv.be

Openingsuren algemeen :

Ma tot Vr van 7:30u tot 18:30u
Zaterdag van 7:30u tot 17:00u

Openingsuren carwash :

Ma tot Vr van 8:30u tot 18:00u
Zaterdag van 8:30u tot 17:00u

Openingsuren garage :

Ma tot Vr : van 8:00u tot 12:00u
en van 12:30u tot 17:00u


Op zondag is onze showroom geopend van 13:30u tot 16:30u

 Bepalingen huurvoorwaarden

1. Bij elk ongeval waarbij de tegenpartij beschadiging heeft wordt er een bedrag van 750 Euro aangerekend . Dit geldt alleen als de VAG huurwagen aansprakelijk is voor de schade. Deze vrijstelling van 750 Euro is afkoopbaar tot een maximum van 250 Euro. Zie tarieven.

2. Het dagtarief begint om 08.00 uur 's ochtends tot 24.00 uur. Het halve dagtarief - ENKEL voor bestelwagens dan behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke vermelding op de huurovereenkomst - begint, hetzij om 08.00 uur 's ochtends tot 12.30 uur, hetzij van 13.00 uur tot 24.00 uur.

3. Bij elke schade aan het voertuig, onafgezien van de aanwezige omnium verzekering, de eventuele verantwoordelijkheden voor schadegeval en ook ingeval van overmacht, is de huurder, buiten en boven afrekening volgens overeenkomst, gehouden tot betaling van de som van 750 Euro : eventuele afwijkingen hiervan, voorzien in art.3 en 7c, zoals vermeld op de achterzijde, zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

4. Enkel indien uitdrukkelijk schriftelijk vermeld, is het verhuurde voertuig in diefstal verzekerd : eventuele afwijkingen, zoals vermeld inart.4 en 7c, zijn slechts van toepassing indien schriftelijk vermeld. Ingeval van diefstal blijft de huurder alleszins gehouden tot terugbetaling van de tegenwaarde van het voertuig op basis van de kataloogprijs (EUROTAX), buiten en boven afrekening volgens overeenkomst.

5. De wagen kan elk moment gelokaliseerd, buiten dienst en opgevorderd worden en dit zonder toestemming van de klant.

6. Verhuurde wagens zijn niet verzekerd in niet-EU landen en mogen dus aldaar niet gebruikt worden.

7. Verhuurde wagens mogen niet gebruikt worden voor bezoldigd personenvervoer (taxi).

8. Hierbij gaat de klant akkoord dat bovenvermelde gegevens in een databank opgenomen worden.

(9. De voorwaarden, vermeld op achterzijde, worden uitdrukkelijk aanvaard, en dienen in samenlezing gezien te worden.)

 

  by CarpeData (2017) beperking aansprakelijkheid